ติดต่อ : สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพัก

โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค
โทรศัพท์ :  02-5417333-6 , 095-4462866

Fan Page : ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ- จันทรเกษมปาร์ค