รับสมัครแข่งขันตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานคร วันที่ 25-26 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สนใจดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ตามรายการต่อไปนี้

รายละเอียดการแข่งตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์

หนังสือนอกเชิญแข่งขันตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์

ใบสมัครสอบแข่งขันตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์

 

 

หมดเขตส่งเอกสาร วันที่ 6 สิงหาคม 2556