15-1007 ชั้น 10
อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก

ติดต่อเรา

อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก ชั้น 10 ห้อง 15-1007

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02 942 5800, 02 942 6800 ต่อ 5009
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.