See other templatesSee other templates

ที่ตั้ง + ภาพภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัย

   
 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่ท่ามกลางใจเมืองหลวงที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมครบครัน รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน Cineplex อีกหลายสิ่งหลายอย่างที่แสดงถึงความทันสมัยของเมืองใหญ่ บนพื้นที่เกือบ 90 ไร่ถูกจัดสรรเป็นอาคารที่ทันสมัยกว่า 30 หลัง พร้อมศูนย์กีฬา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ หอประชุม หอพักนักศึกษา และภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ภายใต้บรรยากาศร่มรื่น ร่มเย็นของสวนสวย
           ที่ตั้งเลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
           เว็บไซต์ : www.chandra.ac.th
           หมายเลขโทรศัพท์ 0 2942-6900-99

   
 

          การคมนาคม
          มีรถประจำทาง รถตู้ปรับอากาศผ่านหลายสาย
          รถปรับอากาศ : ปอ.185 , ปอ.136 , ปอ.206 , ปอ.529
          รถโดยสารธรรมดา : สาย 38 , 126 , 136 , 134 ก , 178 , 179 , 206

   
 

 

 

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

zoom

 

Facebook CRU Physic