See other templatesSee other templates

 

 

เสวนาแนวทางวิจัยด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอวกาศ

 

            วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ชุมนุมวิจัยฟิสิกส์ได้รับเกียตริจาก ดร.ฟ้ารุ่ง สุรินา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นฑูตสเต็ม (STEM) และ ดร.วิรินทร์ สนธิ์เศรษฐี นักวิจัยทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเสวนาแนวทางวิจัยด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอวกาศกับอาจารย์และนักศึกษาในชุมนุม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

 

 

Download file

 

Facebook CRU Physic

วิธีวิจัย/ปริญญานิพนธ์

batter_feature

กิจกรรมชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด

บทความ, บทความด้านการเรียนการสอน, บทความฟิสิกส์

 ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ แบตเตอรี่จะเป็นแหล่งกักเก็บและให้พลังงานหลักในการใช้ชีวิตของผู้คน การทำกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่และการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงาน สะอาด สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งพลังงานของอนาคตชนิดนี้ได้เป็น อย่างดี  

         เชิญอ่านบทความ "กิจกรรมชาร์จแบเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด" โดย นายรักษพล ธนานุวงศ์ นักวิชาการอาวุโส สสวท. ได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง หรือ อ่านจากนิตยสาร สสวท. ออนไลน์ ฉบับที่ 196 ได้โดยคลิกที่นี่