ประกันคุณภาพการศึกษา

https://drive.google.com/open?id=0B7pin9BoP0YKT3AyVkJXSWgyME0

ระบบและกลไกลประกันหลักสูตร

https://drive.google.com/open?id=0B7pin9BoP0YKOThHNDFfVS1zS0k

 

Go to top